Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

1. Taraflar

1.1. Oreka, mobil uygulama aracılığıyla (“Uygulama”), Maslak Mah. AOS 55. Sk. B Blok Apt. No: 4/556 Sarıyer, İstanbul adresinde yerleşik Kapye Elektronik İletişim A.Ş. (“Şirket”) tarafından sunulmaktadır.   

 

1.2. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında Uygulama’dan faydalanacak olan kullanıcı (“Kullanıcı”), işbu Sözleşme’nin kendisi tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve bu Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu bilmektedir.

 

1.3. Sözleşme kapsamında Şirket ve Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” birlikte ise “Taraflar” olarak anılacaklardır.   

 

2. Sözleşme’nin Konusu

Oreka, Şirket tarafından yönetilen ve Şirket ile Üye İşyeri Sözleşmesi’ni akdetmiş olan üye işyerlerine (“Üye İşyeri”) Kullanıcılar’a satışa konu yiyecek ve içecekleri (“Ürün”) daha uygun bir ücret karşılında sunma imkanı veren bir satış platformudur. İşbu Sözleşme’nin konusu; Kullanıcılar’ın Uygulama’dan ve Uygulama üzerinden verilen hizmetlerden faydalanmasına ilişkin hüküm ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

 

3. Taraflar’ın Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Kullanıcı, Uygulama’dan faydalanmak için Şirket tarafından talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde sağlayarak işbu Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini bildiğini beyan eder. Kullanıcı statüsünün tesisi sırasında yahut Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanmak için sair zamanlarda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, Kullanıcı söz konusu bilgileri bir sonraki satın alımı öncesinde güncelleyecektir. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Uygulama ya da Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerden faydalanılamamasından Şirket sorumlu değildir.   

 

3.2. Kullanıcı, Uygulama’nın kullanımına imkan veren hesaplar, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya ait hesap, kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş addedilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı sorumlu olacaktır. Kullanıcı, şifresinin yetkisiz kullanımı veya güvenliğin başka şekilde ihlalinden haberdar olduğunda bu durumu derhal Şirket’e bildirecektir.

 

3.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu beyan eder. Kullanıcı, oluşturulmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya üçüncü kişilerce kullanımına izin veremez.

 

3.4. Kullanıcı Uygulama’da gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Uygulama’da zaman zaman yayınlanabilecek koşullar ile kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Uygulama’nın işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır.

 

3.5. Uygulama’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı Şirket’e aittir. Uygulama’nın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Uygulama’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Uygulama dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcılar’ın (i) Uygulama’nın güvenliğini tehdit edebilecek, Uygulama’ya ait yazılımların çalışmasını veya diğer Kullanıcılar’ın Uygulama’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Uygulama’ya bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi, Uygulama’da yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Uygulama’nın genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Uygulama, Şirket ve diğer Kullanıcılar’a zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Uygulama’nın ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Şirket sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

 

3.6. Kullanıcı, Uygulama’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişikliklerin uygulanması için Uygulama’ya erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

 

3.7. Şirket’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme ve eki niteliğindeki Aydınlatma Metni ve Uygulama üzerinden yayınladığı sair koşulları dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Uygulama’yı yeniden organize etme, konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır. Şirket tarafından Sözleşme, Aydınlatma Metni ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler Uygulama’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı güncel koşulları kabul etmiş addedilir. Söz konusu dokümanların düzenli bir şekilde takip edilmesinden Kullanıcı bizzat sorumlu olacaktır.

 

3.8. Uygulama’nın kullanımından ve Kullanıcı sıfatıyla Uygulama kapsamında gerçekleştirilen işlemlerden kaynaklanan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Kullanıcı’nın Sözleşme’de veya ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle Şirket’in uğrayacağı zararlar ilk talepte ferileri ile birlikte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.     

 

4. Uygulama Üzerinden Sunulan Hizmetlere İlişkin Koşullar

4.1. Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin tarafı münhasıran Kullanıcı ve Üye İşyeri olup Şirket, yalnızca söz konusu hizmetlerin sunulabilmesi için bir platform sunmaktadır. Kullanıcılar, Uygulama’da Üye İşyeri tarafından siparişe konu edilen Ürünler’in ayıplı olup olmaması, içeriği, teslim alınma zamanları, listelenmesi yahut satışa arzı yasaklı ürünlerden olup olmaması, niteliği, Üye İşyeri’nin Ürünler’e ilişkin yaptığı yazılı ve/veya görüntülü açıklamaların doğruluğu ve tamlığı da dahil olmak üzere Ürünler ile ilgili hiçbir konu hakkında Şirket’in bilgi sahibi olmadığı ve olması gerekmediğini ve bunları taahhüt ve garanti etmek yükümlülüğü bulunmadığını, Şirket’in herhangi bir şekilde Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerin tarafı olmadığını kabul eder. Kullanıcı, Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerin tarafı olarak gerçekleştirdiği her türlü iş ve işlemin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket, Kullanıcı talep ve sorunlarının iletilmesi için Uygulama üzerinden gerekli gördüğü kanalları sağlayacak olup Şirket tarafından sunulan bilgilendirme ve iletişim kaynak ve kanalları sorunların çözümüne yönelik bir taahhüt olarak yorumlanamayacaktır.   

 

4.2. Kullanıcı, Üye İşyeri tarafından Uygulama üzerinden satışa sunulan Ürünler’in Üye İşyeri’nin gündelik iş akışına göre belirlendiğini ve Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımı boyunca düzenli Ürün temininin garanti edilmediğini kabul ve beyan eder.  

 

4.3. Kullanıcı, sipariş verdiği Ürünler’i Üye İşyeri tarafından belirtilen zaman aralığında ilgili Üye İşyeri tesisinden teslim almakla ve Ürün’ün teslimi esnasında sipariş numarasını Üye İşyeri’ne ibraz etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, sipariş numarasını ibraz etmekten imtina etmesi veya siparişi zamanında teslim almaması halinde Üye İşyeri’nin sipariş konusu Ürün üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunabileceğini ve buna ilişkin olarak ücret iadesi de dahil olmak üzere Üye İşyeri’ne karşı herhangi bir talep ve iddiada bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder.

 

4.4.  Kullanıcı, sipariş konusu Ürün bedelini Uygulama üzerinden ödeyecektir. Şirket, ödeme hizmetinin verilmesi için üçüncü kişi ödeme hizmeti sağlayıcıları ile çalışacak ve Ürün bedelini, Kullanıcı’dan Uygulama üzerinden verdiği sipariş esnasında otomatik olarak tahsil edecektir. Kullanıcı, Ürün bedelini Uygulama üzerinden ödememesi halinde, siparişin tamamlanmamış olarak kabul edileceğini ve sipariş konusu Ürün’ün farklı bir Kullanıcı’ya satılabileceğini kabul ve beyan eder. Tamamlanan bir sipariş, değiştirilemez veya iptali talep edilemez.

 

4.5. Ürün bedelinin ödenmesi kapsamında Kullanıcılar tarafından sağlanan banka kartı ve/veya kredi kartı bilgileri kesinlikle Şirket nezdinde saklanmamaktadır. Kullanıcılar’ın Uygulama üzerinden gerçekleştirdiği ödeme işlemlerinde kullandığı banka kartı ve/veya kredi kartı ve ödeme bilgileri, bu yönde onay vermeleri halinde, Şirket’in bu hususta hizmet aldığı üçüncü kişi firmalarca saklanacaktır. Bu kapsamda Kullanıcı, banka kartı ve/veya kredi kartı ve ödeme bilgilerinin saklanması, kullanılması ve yetkisiz kullanımı da dahil her türlü talep ve şikayetlerini doğrudan ilgili üçüncü kişi kuruluşa bildirmekle yükümlüdür. Kullanıcı, bahsi geçen talep ve şikayetlere ilişkin olarak Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

 

4.6. Kullanıcılar’a Uygulama üzerinden Üye İşyerleri’ni ve sunulan hizmetleri puanlama imkanı tanınabilecektir.

 

4.7. Şirket’in tamamen kendi takdirinde olmak üzere, Kullanıcı’dan Ürün siparişi başına Ürün bedeli ile birlikte ek ücret talep etme hakkı saklıdır.  

 

4.8. Sözleşme konusu hizmetin tarafları münhasıran Kullanıcı ve Üye İşyeri olduğundan, Kullanıcılar Üye İşyeri’ne ilişkin tüm taleplerini ve ilgili mevzuattan doğan haklarını doğrudan sunulan hizmetin karşı tarafı olan Üye İşyeri’ne iletecektir. Taraflar, aralarındaki işlemin aynı zamanda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında “mesafeli sözleşme”ye konu olacağını, sipariş işleminin tamamlanması için Kullanıcı’nın, Kullanıcı ile Üye İşyeri arasında düzenlenmiş olan Mesafeli Sözleşme’yi onaylaması gerektiğini ve bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ederler.   

 

4.9. Kullanıcı, Üye İşyerleri ile Uygulama dışındaki bir kanaldan, Şirket’i aradan çıkararak Sözleşme konusu hizmetlerin sağlanmasına ilişkin herhangi bir anlaşma yapmayacağını, ödeme işlemini Şirket’i aradan çıkararak Uygulama dışında tamamlamayacağını ya da Üye İşyerleri’ni bu yönde teşvik edici hareketlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’in belirli bir Kullanıcı için birden fazla kez tekrarlanan işlem iptalleri veya sair nedenlerle Şirket’i aradan çıkararak işlem gerçekleştirdiğine ilişkin şüphesi oluşması ya da herhangi bir şekilde bu durumun tespit edilmesi halinde, Şirket kendi takdirine bağlı olarak ilgili Kullanıcı’nın üyeliğini askıya alabilecek ya da sonlandırabilecektir.  

 

5. Sorumluluğun Sınırlandırılması

5.1. Şirket, Uygulama’ya girilmesi, Uygulama’nın ya da Uygulama’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması, hizmetlerden yararlanılması, Uygulama vasıtasıyla sunulan hizmetler sebebiyle, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, ağır kusuru dışında doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, Sözleşme’nin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; hata, ihmal, verilerin silinmesi, kaybı, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, izinsiz olarak hesaplara girilmesi, hesapların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Uygulama’ya ya da link verilen sitelere girilmesi, Uygulama’nın kullanılması ile Kullanıcı’nın Uygulama’yı ziyaret etmesi ve kullanımı sonucunda doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme masrafları ve diğer masraflar da dahil olmak üzere Şirket’in her tür zarar ve talep hakkından beri kılındığı kabul edilmektedir.  

 

5.2. Kullanıcı, Uygulama’da paylaştığı her türlü bilgi ve içerikten münhasıran sorumlu olup bu bilgilere ilişkin olarak ortaya çıkan her türlü talep ve zarar Kullanıcı’ya iletilecek yahut rücu edilecektir. Kullancı, Şirket’in Uygulama üzerinden paylaşılan hiçbir bilginin gerçekliğini, orijinalliğini, güvenliğini, doğruluğunu araştırma, bunların paylaşılmasının hukuka uygun olup olmadığını tespit etme sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu bilgiler sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlardan dolayı Şirket’in sorumluluğu bulunmadığını, paylaştığı bilgilerden münhasıran kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.   

 

5.3. KULLANICI’NIN UYGULAMA’YI KULLANMASI, HİZMETLERDEN YARARLANMASI İLE İLGİLİ HER TÜRLÜ RİSK MÜNHASIRSAN KULLANICI ÜZERİNDE OLACAKTIR. KULLANICI, UYGULAMA’NIN KULLANIMI, ÜRÜNLERE VE HİZMETLERE İLİŞKİN OLARAK ŞİRKET’TEN HANGİ HAM ALTINDA OLURSA OLSUN HERHANGİ BİR ŞEKİLDE TALEPTE BULUNMAYACAĞINI, HİZMETLER KAPSAMINDA KULLANICI VE ÜYE İŞYERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDEN ŞİRKET’İN SORUMLU OLMADIĞINI, ŞİRKET’İN ÜRÜNLER’İN KALİTESİNE, İÇERİĞİNE, KULLANICI’NIN TÜM BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACAĞINA DAİR HERHANGİ BİR GARANTİ YA DA TAAHHÜT VERMEDİĞİNİ KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDER. ŞİRKET, UYGULANACAK HUKUKUN IZIN VERDIĞI ÖLÇÜDE, KAR KAYBI, ŞEREFIYE VE İTİBAR KAYBI, DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN UYGULAMA’NIN KULLANIMI VE ÜRÜNLER’İN SATIN ALINMASI NETİCESİNDE YAHUT KULLANICILAR’IN FİİLLERİ NEDENİYLE MEYDANA GELEN HİÇBİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZI, CEZAİ ZARARDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. UYGULAMA VE SAİR İÇERİKLER “OLDUĞU GİBİ” SUNULMAKTA OLUP BU KAPSAMDA ŞİRKET’İN BUNLARIN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VE GÜVENİLİRLİĞİ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUMLULUK YA DA TAAHHÜDÜ BULUNMAMAKTADIR.    

 

5.4. Şirket, Uygulama üzerinden sunulan hizmetler bakımından 5651 sayılı İnternet Ortamında yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “yer sağlayıcı” ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde tanımlandığı şekli ile “aracı hizmet sağlayıcı” sıfatına sahip olup Kullanıcı bu kapsamda Şirket’in herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.   

 

5.5. Kullanıcı, Uygulama üzerinden Şirket’in kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere link verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceği ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmeti veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen platformlar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

 

5.6. Kullanıcı, Uygulama ve Uygulama üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Şirket’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Uygulama’nın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

5.7. Kullanıcı, Şirket’in Uygulama’ya virüs, solucan (worm) veya başka türlü saldırıların ve izinsiz erişimlerin olmayacağını veya Uygulama’dan yahut Uygulama’ya bilgi aktarılmayacağını garanti etmediğini bildiğini kabul etmektedir.  

 

6. Mücbir Sebepler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınır. Mücbir sebebin 1 (bir) aydan uzun sürmesi halinde işbu Sözleşme hakları ifa edilemeyen Tarafça feshedilebilecektir.

 

7. Sözleşme’nin Askıya Alınması ve Feshi

7.1. Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere ve Uygulama’da beyan edilen kural ve şartlara uymaması, Kullanıcı’nın sipariş işlemlerini Şirket’i aradan çıkararak tamamlaması yahut buna yönelik eylemler gerçekleştirmesi, Kullanıcı’nın Uygulama’daki faaliyetlerinin hukuki, teknik veya bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması halinde ya da sair nedenlerle Şirket, Kullanıcı’nın Uygulama’yı kullanımını geçici veya sürekli olarak durdurabilir yahut Sözleşme’yi feshedebilir. Kullanıcı’nın bu nedenle Şirket’ten herhangi bir talebi söz konusu olamaz.  

 

7.2. Şirket dilediği zamanda Uygulama’yı ve/veya işbu Sözleşme’yi süreli veya süresiz olarak askıya alabilecek, sona erdirebilecektir.

 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün uyuşmazlıklarda öncelikle işbu metinde yer alan hükümler, hüküm bulunmayan konularda ise Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacaktır. Sözleşme’nin uygulanmasından kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.